Donations Yvonne Floor

URGENT VERZOEK DONATIES

Yvonne Floor is voorlopig vrijgelaten, en moet binnenkort weer voor de rechter verschijnen. Met haar zoon Max(13) gaat het niet goed. Hij zit al maanden vast in een gesloten Jeugdzorginstelling, mag geen vrienden zien, wordt volledig van zijn moeder en oma verstoten en mag alleen zijn beste vriend heel af en toe begeleid telefonisch maximaal 5 minuten spreken en zijn moeder 10 minuten. Deze gesprekken worden voortdurend afgebroken of afgezegd. Hij mag geen post ontvangen en de situatie lijkt volledig uitzichtloos en is mensonterend. Voor de nodige onderzoeken door experts die gespecialiseerd zijn in coercive control, intimate terror, gaslighting en uitbuiting is een bedrag nodig van 8000 euro. Zonder dit bedrag is er voor Max geen kans op een normale jeugd en geen kans dat zijn moeder niet weer vastgezet wordt. Hoe is dit mogelijk in een democratische rechtsstaat als Nederland? Help Max en Yvonne en steun deze doneeractie! Er is geen tijd te verliezen. Yvonne moet alle onderzoeken zelf betalen. Ondertussen wordt er iedere maand beslag gelegd op haar inkomen. Dit financieel misbruik is al jaren aan de gang. Stop het geweld tegen Yvonne Floor en haar kinderen. Moeder, grootmoeder en kinderen zijn na 7 jaar domestic abuse by proxy volledig uitgeput. Stop het geweld tegen moeders en kinderen! DONEER NU, VOOR HET TE LAAT IS!

***Donaties kunnen op alle manieren gemaakt worden; directe overschrijving, paypal, credit card etc. Klik op de donatieknop op deze pagina en vermeld bij je betaling “Voor Yvonne en Max.” Heel hartelijk bedankt!


URGENT REQUEST DONATIONS

Yvonne Floor has been released for the time being, and will have to appear again in court soon. Her son Max(13) isn’t doing well. He has been imprisoned in a closed CPS facility for months, is not allowed to see his friends, is totally alienated from his mother and grandmother and is only allowed to occasionally talk to his best friend by phone for up to 5 minutes and his mother 10 minutes. These calls are constantly interrupted or canceled. He is not allowed to receive mail and the situation seems completely hopeless and degrading. The necessary investigations by experts who are specialized in coercive control, intimate terror, gaslighting and exploitation require an amount of 8000 euros. Without this amount there is no chance for Max to have a normal childhood and no chance for his mother to avoid prison time. How is this possible in a democratic country such as the Netherlands? Help Max and Yvonne and support this fundraiser. There is no time to lose. Yvonne has to pay for all the examinations herself. Meanwhile her income is being seized monthly. This financial abuse has been going on for years. Stop the violence against Yvonne Floor and her children! Mother, grandmother and children are completely exhausted after 7 years of domestic abuse by proxy. Stop the violence against mothers and children. DONATE NOW, BEFORE IT IS TOO LATE!

***Donations can be made in every way you want: direct wire transfer, paypal, credit card etc. Click on the donation button on this page and please mention “For Yvonne and Max” with your payment. Thank you so much!